Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thành Long lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 16 và 17/6, Đảng bộ xã Thành Long đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng Đại hội bức tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành 18/20 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VI đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,3 triệu đồng/người/năm, tăng 12,6 triệu đồng/người/năm so với năm 2015, đạt 100% so với Nghị quyết.

Chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển đàn gia súc, quản lý chặt chẽ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã, thúc đẩy phát triển đàn trâu 1.390 con, đàn lợn đạt 4.000 con, đàn gia cầm 41.700 con, đạt 105% so với Nghị quyết, tăng 53% so với nhiệm kỳ trước. Tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản với diện tích 40 ha, sản lượng đạt 90 tấn cá thịt/năm, tăng 29% so Nghị quyết.

Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, sử dụng vốn có hiệu quả trong việc xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, khởi sắc.

Đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; trong nhiệm kỳ xây dựng nâng cấp và mở mới 35 đầu điểm công trình xây dựng trị giá 36,2 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 16 tỷ đồng.

Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các giải pháp về hỗ trợ sản xuất như trồng rừng, trồng chè, mía... nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội...

Khuyến khích tư nhân sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế với nhiều ngành nghề đa dạng hơn; duy trì hoạt động của Hợp tác xã nông, lâm nghiệp hoạt động theo quy định; Thành lập mới 1 hợp tác xã Cà chua Thành Long, 3 trang trại về chăn nuôi.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt về công tác giảm nghèo trong nhiệm kỳ 2015-2020 số hộ nghèo toàn xã đã giảm 513 hộ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh ...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Hồng Hà đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Thành Long đã đạt được trong nhiệm kỳ kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, với định hướng của huyện là tập trung phấn đấu 100% các xã trong huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, do vậy đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Thành Long bám sát định hướng phát triển của huyện, phân tích tiềm năng lợi thế của địa phương, tích cực khắc phục khó khăn, phát huy thành quả đạt được, tạo sự phát triển toàn diện, trong đó tập trung đặc biệt là xây dựng xã hoàn thành nông thôn mới vào năm 2024.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung huy động các nguồn lực và sự đóng góp của nhân dân đầu tư chỉnh trang khu vực trung tâm xã.

Chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, giữ vững thành quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến rõ nét hơn về  chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 13 đồng chí, đồng chí Lâm Thị Hiếu được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thành Long khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục