Đại hội Đảng bộ Dân Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6, Đảng bộ Dân Đảng huyện Hàm Yên đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy và 48 đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Bí thư Huyện ủy tặng Đại hội bức tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong năm 5 qua, với quyết tâm chính trị cao, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Dân Đảng đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tâp trung tham mưu với cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó tỷ lệ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đạt trên 95%; 100% các chi bộ hàng năm được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy đã tổ chức trang trọng Lễ trao huy hiệu đảng cho 6 đồng chí đảng viên; trong nhiệm kỳ có 21 đồng chí đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; tỷ lệ thu hút tập hợp hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể từng bước được nâng lên...

Tiếp tục khẳng định Đảng bộ là một tập thể đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đảng bộ cơ quan Dân Đảng tiếp tục xứng đáng là Đảng bộ tham mưu trực tiếp cho Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Dân đảng đã đề ra 8 mục tiêu chủ yếu. Trong đó tham mưu với câp ủy tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, chất  lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người trong gia đình cán bộ, đảng viên đạt 55 triệu đồng/người/năm; hàng năm 100% cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, nắm vững các văn kiện của Đảng theo quy định; 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt “gia đình văn hóa”…

Tại Đại hội, các Đại biểu đã tập chung thảo luận vào một số vấn đề trọng tâm như: Công tác tham mưu về triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác chuyên môn của các cơ quan; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Dân Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đồng chí chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục. Qua đó, đồng chí cũng đã nêu ra những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy và hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Đảng khóa III ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới bầu 3 đồng chí vào BTV, bầu đồng chí Nguyễn Văn Ước, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nhữ Thị Tuyết Thanh, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy Ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

PV

Tin cùng chuyên mục