Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Hàm Yên

Trong hai ngày 18-19/5, Đảng bộ Quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; phía huyện Hàm Yên có các đồng chí: Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Hà Phúc Phình, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cùng các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện khóa mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Hàm Yên luôn tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất lãnh đạo LLVT huyện quán triệt, triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Trong đó, nổi bật là: Tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa phương, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, cơ sở chính trị vững mạnh, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Thường xuyên rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký khám tuyển, tuyển sinh quân sự vào các trường cao đẳng, đại học trong quân đội. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các cơ sở làm tốt công tác tuyển quân hằng năm, trong nhiệm kỳ đã bàn giao đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh và giáo dục quốc phòng toàn dân cho các đối tượng thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp được củng cố kiện toàn, duy trì thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện cử 58 lượt cán bộ đối tượng 2,3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Quân khu và tỉnh tổ chức; chỉ đạo tổ chức mở 29 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, tổng số 3.122 người. Chỉ đạo 3 Trường THPT trên địa bàn tổ chức giáo dục quốc phòng cho 14.449 học sinh, thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, tỷ lệ đạt 1,44% so với dân số, đảng viên đạt 30,7%.

Bên cạnh đó huyện còn phúc tra, đăng ký, quản lý, sắp xếp, biên chế đủ 9/9 đầu mối đơn vị dự bị động viên, quân số đạt 98% so với chỉ tiêu, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 76,5%, tỷ lệ đảng viên đạt 14,8%. …

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng... Đảng bộ đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, gắn với ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp mình, nhất là trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua thực hiện đã xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó Đảng bộ còn duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt; chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, Đảng bộ Quân sự huyện đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3/5 năm, 14/15 lượt chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo bồi dưỡng kết nạp được 161 đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên…..

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP-AN, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Hàm Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2020- 2025./.

PV

Tin cùng chuyên mục