Chi bộ thôn Đồng Vầu làm theo lời Bác

Quán triệt và triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ thôn Đồng Vầu xã Bình Xa đã tập trung lãnh đạo đảng viên và nhân dân đoàn kết thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chi bộ thôn Đồng Vầu, xã Bình Xa hiện có 13 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức tuyên truyền nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ, tổ chức cho đảng viên đăng ký nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể.

Chi bộ đã linh hoạt gắn kết nội dung các phong trào thi đua với việc “học tập” và “làm theo” Bác Hồ một cách cụ thể và thiết thực nhất, qua đó tạo sự đồng thuận cao của các đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt với phong trào xây dựng nông thôn mới, qua sự vận động nhân dân chung sức đóng góp xây dung nông thôn mới, toàn thôn nhiều hộ dân đã tiến hành hiến hàng trăm mét đất để xây dựng đường giao thông nông thôn.


 
Toàn thôn Đồng Vầu, nhiều hộ dân đã tiến hành hiến hàng trăm mét đất để xây dựng đường giao thông nông thôn.

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Chi bộ chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giữ gìn và phát huy nghề truyền thống. Nhiều tấm gương đảng viên tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, được quần chúng nhân dân học tập. Nhiều đảng viên luôn hăng hái tham gia các phong trào của địa phương, xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp VACR cho thu nhập cao.

 

 

Thôn Đồng Vầu có 110 hộ. Bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Hàng năm, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn tích cực vận động đảng viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đến nay, toàn thôn có 17 ha đất ruộng hai vụ lúa được nhân dân gieo cấy bảo đảm 100% diện tích, trong đó chủ yếu là giống lúa lai, năng suất bình quân đạt trên 62 tạ/ha. Ngoài ra, 11 ha đất soi bãi bà con chủ động trồng mía, đỗ tương năng suất cao... Đàn gia súc, gia cầm của thôn tăng trưởng khá.

 

Nhờ có nguồn thu ổn định, thôn có trên 50% số hộ khá, bình quân thu nhập đạt 700 nghìn đồng/người/tháng. Những chuyển biến rõ nét từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nhân lên các phong trào thi đua yêu nước ở Đồng Vầu. Thôn liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; trên 90% số gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa. Chi bộ thôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh nhiều năm liên tục.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục