Chi hội Cựu chiến binh thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú làm theo lời Bác.

Cùng với các Chi hội trên địa bàn, những năm qua, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Chi hội thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, đi đầu trong các phong trào và ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả, Chi hội CCB thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú đã coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tập trung tuyên truyền Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp. Qua đó, các hội viên luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

hội viên CCB thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú trao đổi về kỹ thuật chăm sóc cây Thanh Long.

Để trợ giúp các gia đình hội viên có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ, hội viên trong chi hội đã tích cực tham gia các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật do xã, thôn và các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức. Hàng năm tổ chức cho hội viên thăm quan các mô hình, điển hình tiên tiến trong và ngoài xã để hội viên học tập, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư, sử dụng các nguồn vốn đạt hiệu quả, xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi tiêu biểu do cựu chiến binh làm chủ, thu nhập bình quân từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm.

hội viên Chi hội CCB thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú chăm sóc cam.

Thời gian tới, Chi hội cựu chiến binh thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, vận động cán bộ, hội viên tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục