Đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ, các cấp ủy đảng cần nhận thức sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị, chuyển từ Cuộc vận động trước đây sang chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên.

Đồng chí Đinh Thế Huynh: Cần đặc biệt chú trọng việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. - Ảnh: Báo Đắk Lắk

Ngày 11/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhất trí đánh giá, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được các tỉnh Tây Nguyên triển khai thực hiện nghiêm túc. Các tỉnh Tây Nguyên đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 03, quyết định thành lập và quy chế làm việc của bộ phận giúp việc, ban hành quyết định thành lập bộ phận chuyên trách.

Trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động, một số tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên theo tinh thần của Chỉ thị 03.

Biểu dương tinh thần khẩn trương, nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Tây Nguyên cần quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 03.

Các cấp uỷ Đảng cần có cách làm sáng tạo, xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên phấn đấu, thực hiện; lựa chọn các nội dung đưa vào sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, liên hệ sâu sắc với tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống ở cơ quan, đơn vị mình.

Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp uỷ, các cơ quan, đơn vị; lựa chọn và đề ra các giải pháp, thời hạn phấn đấu để ngăn chặn, tiến tới giải quyết dứt điểm một số việc bức xúc, nhất là về tư tưởng, đạo đức lối sống ở địa phương, đơn vị mình.

Các cơ quan, đơn vị cần đặc biệt chú trọng làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, chú trọng phát hiện, xây dựng và tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các cách làm sáng tạo, các điển hình.

Trước đó, từ ngày 7 - 11/12, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Đinh Thế Huynh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với các Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk; kiểm tra, khảo sát thực tế tại một số địa phương, cơ sở.

Theo: Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục