Hàm Yên: Học tập chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020

Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tới hơn 70 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và hơn 600 điểm cầu cấp huyện và hơn 2.300 điểm cầu cấp xã với hơn 400.000 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên có các đồng chí: Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đỗ Đức Chiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chuyên đề có 2 phần chính: Hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

GS. TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, theo Hồ Chí Minh đoàn kết là “điểm mẹ”, tạo nên sức mạnh, tạo nên lực lượng; đoàn kết là chiến lược; đoàn kết trong Đảng là cốt lõi; đoàn kết là giá trị văn hóa... Đoàn kết dựa trên nhiệm vụ chính trị, dựa trên dân chủ; có lý, có tình; tạo cơ hội bình đẳng cùng phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Các tỉnh ủy, thành ủy bám sát Hướng dẫn số 108 - HD/BTGTW ngày 4/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020; tăng cường công tác tuyên truyền chuyên đề; đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền, biểu dương những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm; giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp./.

XQ

Tin cùng chuyên mục