Học Bác làm nhiều việc có ích cho xã hội

Ở nhiều địa phương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được lan tỏa và cụ thể hóa bằng những việc làm hết sức thiết thực, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày một giầu đẹp. Và sau đây là câu chuyện của ông Nguyễn Đức Trình ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, một điển hình làm theo gương Bác.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Toàn Thắng)

Tin cùng chuyên mục