Học tập chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong ba ngày 19,20,21/3, Đảng bộ Huyện Hàm Yên đã tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; và nghe thông tin Thời sự Quý I/2023 cho các cán bộ công chức, viên chức người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện Hàm Yên.

Lớp học tập Chuyên đề năm 2023 tại Trung tâm huyện cho các cán bộ, đảng viên.

Các học viên đã được xem phim học tập chuyên đề năm 2023. Với các nội dung như: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ” và nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện khát vọng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía bắc”.

Tỉnh ta đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% Bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 100% công chức được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ và tiêu chuẩn ngạch công chức của chức danh, vị trí được quy hoạch; 100% cán bộ công chức làm công tác tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp cấp tỉnh, cấp huyện có chuyên môn từ đại học trở lên. Duy trì tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp bảo đảm khóa sau bằng hoặc cao hơn khóa trước.

Đồng thời, cũng trong đợt này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên đã thông tin tình hình thời sự Quý I năm 2023 tới toàn thể các học viên./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục