Hội thảo Khoa học: “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”

Sáng ngày 31/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Tuyên Quang và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại” nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/4/1947 – 02/4/2022).

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, Ngành Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và một số sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu, các nhà khoa học ở Trung ương và một số địa phương trong chiến khu Việt Bắc.

 Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu huyện Hàm Yên.

Hội thảo được kết nối trực tuyến đến các huyện, thành phố và Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với tổng số 1.680 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu huyện Hàm Yên, dự hội thảo có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Hội thảo tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu như: Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi quyết định trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến; Tuyên Quang trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn quốc kháng chiến giành thắng lợi; Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang với sự nghiệp kháng chiến kiến quốc; Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới. 

Hội thảo cũng đã làm rõ vị trí địa chính trị của Tuyên Quang, đây là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, luôn gắn bó với các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Do đó, Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ đặt làm cơ quan đầu não thể hiện sự tin tưởng của Trung ương, của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đó khẳng định, làm sâu sắc hơn tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại của dân tộc qua hai giai đoạn cách mạng và kháng chiến, bằng chiến lược xoay chuyển vận nước dẫn tới thắng lợi to lớn, mở ra thắng lợi lịch sử của cả dân tộc.

Hội thảo cũng đã làm rõ trọng trách, sứ mệnh lịch sử của Tuyên Quang góp phần làm nên thắng lợi chung của cả nước. Qua đó cho thấy Tuyên Quang có vai trò hết sức quan trọng, bảo vệ Bác Hồ, bảo vệ Trung ương Đảng đảm bảo bí mật, an toàn cho những quyết sách quyết định vận mệnh dân tộc; khẳng định Tuyên Quang là địa chỉ đỏ in đậm những dấu ấn, sự kiện trọng đại của đất nước.

Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang tự hào với truyền thống của mình, từ đó tiếp tục phát huy xây dựng Tuyên Quang đi lên trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và phát triển tỉnh xứng tầm với vị trí là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục