Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Minh Khương

Sau một thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đời sống kinh tế - xã hội và diện mạo nông thôn mới ở xã Minh Khương, huyện Hàm Yên được đổi thay rõ dệt. Từ những công việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác mà những cán bộ Đảng viên, đoàn viên và tập thể chi bộ đăng ký đã đã góp phần không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ở một địa phương.

 
Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác không chỉ mang ý nghĩa phong trào mà phải thực sự xuất phát từ tình cảm, tấm lòng của mình đối với Bác Hồ kính yêu

Thôn Minh Hà, xã Minh Khương là một thôn nằm cách xa trung tâm xã trên 3 km,đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới gắn với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên 54 hội viên chi hội phụ nữ của thôn đã xác định việc học tập tấm gương đạo đức của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác hội. Trong đó, đề cao ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chi hội và những Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Cả 54 chị em đều thực hiện những việc làm theo bằng những công việc hết sức cụ thể,gắn với điều kiện của mỗi gia đình và mỗi hội viên như: làm đừờng bê tông nông thôn, giáo dục con cháu chăm lo phát triển kinh tế, tiết kiệm trong chi tiêu và tích cực tham gia công tác xã hội. Nhiều mô hình kinh tế của cá nhân và tập thể đã được chị em ứng dụng thành công.

 

Xác định rõ việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm thường xuyên. Đảng bộ xã Minh Khương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các đợt học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức cho cán bộ Đảng viên và các tập thể chi bộ đăng ký một việc làm cụ thể thiết thực. Huyện uỷ Hàm Yên cũng tăng cường xuống cơ sở giúp đảng bộ xã triển khai kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay 15 tập thể chi bộ, trên 125 Đảng viên, trên 2000 đoàn viên hội viên đựơc học tập Chỉ thị 03 của bộ chính trị và các kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh và huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều việc đăng ký đã được nhân dân đồng tình ủng hộ như tập trung phối hợp giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường DT 189 đoạn đi qua xã Minh Khương. Các việc liên quan đến làm đường bê tông nông thôn, các việc liên quan đến công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới.


Việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, các phong trào thi đua lao động sản xuất gắn với việc học tập tấm gương đạo đức của Bác đã có sức lan toả làm chuyển biến nhận thức và hành động của mỗi cán bộ Đảng viên và nhân dân. Đời sống kinh tế, xã hội ở Minh Khương đã có nhiều khởi sắc. Năm 2011, tổng sản lượng lương thực quy thóc toàn xã đạt 1.657 tấn,đạt 115% kế hoạch, bê tông hoá trên 20 km đường giao thông nông thôn, giá trị sản xuất thủ công nghiệp, dịch vụ đạt trên 1,2 tỷ đồng.

 

Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Minh Khương đã góp phần không nhỏ trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới từng bước xoá đói giảm nghèo góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hôi ở một xã vùng xa của huyện Hàm Yên.

 

Quang Quyết - Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục