Phát động triển khai Giải sáng tác, quảng bá giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28/6/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Quy chế số 03-QC/BTGTU về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025"

Tin cùng chuyên mục