Phụ nữ thôn Minh Hà làm theo lời Bác

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hội viên phụ nữ thôn Minh Hà, xã Minh Khương đã cụ thể hóa bằng những hành động việc làm cụ thể như thực hành tiết kiệm, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, tập trung đẩy lùi đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chi hội phụ nữ thôn Minh Hà có 54 hội viên, thu nhập chính của chị em chủ yếu là làm nông nghiệp, và phát triển chăn nuôi. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chi hội xác định đây là cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn dân, phải làm sao để cuộc vận động thực sự đến được với mỗi hội viên, đem lại hiệu quả thiết thực từ nhận thức đến hành động. Điều quan trọng hơn là làm sao mỗi hội viên trong chi hội phải xác định việc học tập và làm theo tấm gương của Bác không chỉ mang ý nghĩa phong trào mà phải thực sự xuất phát từ tình cảm, tấm lòng của mình đối với Bác Hồ kính yêu. Từ những trăn trở trên, Ban Chấp hành Chi hội phụ nữ thôn Minh Hà đã triển khai sâu rộng về cuộc vận động tới các chị em. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, các chị em thường lồng ghép kể cho nhau nghe những câu chuyện của Bác về “thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí”, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.


 
Tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình

 

Để “làm theo” tấm gương của Bác, chi hội đã xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương” bằng cách mỗi tháng mỗi hội viên đóng góp 1 bơ gạo... Sau vài năm thực hiện, các mô hình trên đã phát huy hiệu quả tích cực. Trong những năm qua, thực hiện chương trình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Chi hội phụ nữ thôn Minh Hà đã phối hợp với các ban công tác mặt trận thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các chính sách liên quan đến khuyến khích, phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Hàng năm, chi hội vận động chị em thi đua thực hiện nội dung phong trào thi đua của hội về 4 chuẩn mực của người phụ nữ. Để giúp chị em phát triển kinh tế, chi hội đã cùng Ban chấp hành bàn bạc thống nhất sẽ làm gì để có thể giúp cho chị em tăng gia, phát triển sản xuất. Từ suy nghĩ đó, Ban chấp hành chi hội đã đến từng hội viên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em. Qua đây, Ban chấp hành chi hội thấy rằng các chị em đều có quyết tâm làm giàu nhưng lại gặp khó khăn về vốn và khoa học kỹ thuật. Do đó, mỗi khi có lớp tập huấn, chị em là những người trực tiếp lao động thường được tham gia đông hơn, áp dụng hiệu quả hơn.

 

Bên cạnh đó, chi hội phụ nữ thôn Minh Hà còn thực hiện ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Yên tạo điều kiện cho 6 hộ hội viên được vay vốn với tổng số tiền lên trên 130 triệu đồng. Qua nguồn vốn vay, nhiều chị đã đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như gia đình chị Đỗ Thị Tươi, Chị Nguyễn Thị Ngọt với mô hình chăn nuôi, trang trại, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Số hộ nghèo ngày một giảm, số hộ khá và giầu ngày một tăng lên. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục luôn được chi hội đưa vào các buổi họp và được tăng cường và đổi mới. 

Có thể nói rằng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong chị em hội viên phụ nữ thôn Minh Hà. Những việc “làm theo” này tuy chưa to lớn nhưng đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc theo mong mỏi của Bác lúc sinh thời cũng như tinh thần thi đua của tổ chức Hội phụ nữ. Trong phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội, 100% chị em trong chi hội đã được học tập, 100% chị em đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn thi đua. Những nỗ lực của phụ nữ thôn Minh Hà đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Và trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi hội phụ nữ thôn Minh Hà thực sự là một điểm sáng của xã trong việc thực hiện cuộc vận động, xứng đáng để các tổ chức đoàn thể khác học hỏi, noi theo.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục