Chi bộ thôn Đèo Ảng làm theo lời Bác

Với nhiều hình thức và cách làm sáng tạo, những năm qua, Chi bộ thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đã thực hiện việc học tập và làm theo gương ...

Then chốt của then chốt

Ngày 3-2-2015, tròn 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lớn mạnh trong lòng dân tộc. 85 năm qua, Đảng đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam từ một đất ...

Xem nhiều

Quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước xây dựng một xã hội mới, một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Người đã thấy được mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế với xây dựng nền văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất ...

Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

"Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta".