Chi bộ thôn Đèo Ảng làm theo lời Bác

Với nhiều hình thức và cách làm sáng tạo, những năm qua, Chi bộ thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đã thực hiện việc học tập và làm theo gương ...

Then chốt của then chốt

Ngày 3-2-2015, tròn 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lớn mạnh trong lòng dân tộc. 85 năm qua, Đảng đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam từ một đất ...

Xem nhiều

Đảng có vững cách mạng mới thành công

Năm 1927, trong tác phẩm Đường cách mạng, từ khẳng định cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”[1], Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”[2]. Người lấy ví dụ đơn giản, dễ hiểu, chứng minh cho luận điểm ...