Tuổi trẻ Tân Thành thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Đoàn thanh niên xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đã có nhiều việc làm thiết thực, thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia.

Đoàn thanh niên xã Tân Thành hiện có 270 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại 29 chi đoàn. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt kết quả tốt, đoàn xã đã tổ chức quán triệt nội dung của Chỉ thị đến đoàn viên thanh niên và tổ chức cho các bạn trẻ đăng ký việc làm cụ thể theo tấm gương của Bác.

Trong đó chú trọng đến các hoạt động, việc làm cụ thể gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các Nghị quyết của đoàn, của Đảng. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền và học tập Chỉ thị trong thanh niên nên các bạn trẻ trong xã đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người và tích cực đăng ký các việc làm theo và đã có những công trình của đoàn viên thanh niên được hoàn thành mang ý nghĩa lớn.

Đoàn viên thanh niên xã Tân Thành tham gia sửa chữa đường giao thông.

Từ đầu năm đến nay, đoàn thanh niên xã Tân Thành tập trung thực hiện việc làm cụ thể theo tấm gương của Bác đó là xây dựng các công trình thanh niên, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, Đoàn xã đã tích cực vận động đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

Từ những hoạt động đó, thời gian tới Đoàn xã Tân Thành sẽ tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nhiều việc làm thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

Toàn Thắng - Minh Vương.

Tin cùng chuyên mục