Xã Bình Xa học tập và làm theo gương Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đ/c Lý Thị Hằng, Bí thư Chi bộ thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa (áo xanh) vận động nhân dân phát triển trồng mía nguyên liệu nâng cao thu nhập

Với cương vị là Bí thư Chi bộ thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa, bà Lý Thị Hằng là một trong những điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bà cùng các đoàn thể trong thôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch đẹp... Tuyên truyền vận động các hộ dân trong thôn phá bỏ vườn tạp, đất trồng cây màu kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng mía nguyên liệu và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ trong thôn.

Từ những việc làm này đã góp phần cùng với xã Bình Xa, xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền xã Bình Xa đã quán triệt trong toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân về nội dung của Chỉ thị. Tổ chức thực hiện việc làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Trong đó chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững...

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Bình Xa đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và tự giác trong hoạt động của cơ quan, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Với những việc làm cụ thể, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Bình Xa đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tư tưởng, nhận thức tới hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương ./.

PV

Tin cùng chuyên mục