Hàm Yên quê em

Nhạc: Tân Điều
Thơ: Tạ Bá Hương
Video không hợp lệ