4 hộ nghèo ở xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên tự giác xin ra khỏi danh sách hộ nghèo

Hùng Đức là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hàm Yên, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 70%. Trong những năm qua, nhờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống, vật chất tinh thần của bà con nơi đây đã dần ổn định hơn. Năm 2012, xã Hùng Đức đã có 222 hộ thoát nghèo, trong đó phải kể đến 4 hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số đã tình nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Video không hợp lệ

Chương trình khác