Ban CHQS huyện Hàm Yên học tập và làm theo lời Bác.

Thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Quân sự huyện Hàm Yên đã gắn các chương trình hành động với cuộc vận động: Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ những việc làm thiết thực hiệu quả đã góp phần không nhỏ là khởi sắc diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã, thị trấn trong huyện.
Video không hợp lệ

Chương trình khác