Bệnh viên Đa khoa Hàm Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Qua hơn một năm thực hiện kế hoạch xây dựng Bệnh viện theo tiêu chí "sạch, đẹp, văn minh" theo các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện Hàm Yên, Bệnh viện Đa khoa Hàm Yên đã có những đổi mới tích cực, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Video không hợp lệ