Bình Xa duy trì, giữ vững Nông thôn mới.

Đạt chuẩn NTM đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM lại càng khó khăn hơn. Nhận thức được điều đó, chính quyền và nhân dân xã Bình Xa, huyện Hàm Yên không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Video không hợp lệ

Chương trình khác