Công bố nhãn hiệu “Vịt bầu Minh Hương”

Nhằm bảo hộ, quảng bá và triển khai các bước tiếp theo để phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt bầu Minh Hương”, ngày 8/8, tại xã Minh Hương, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu tập thể “Vịt bầu Minh Hương”.
Video không hợp lệ

Chương trình khác