Đài TT-TH Hàm Yên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để Chỉ thị 05 được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện, ngay sau khi Chỉ thị được phổ biến tới chi bộ, Đài TT-TH huyện Hàm Yên đã khẩn trương triển khai quán triệt tới từng cán bộ đảng viên và tích cực tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trên sóng phát thanh địa phương.
Video không hợp lệ