Đài TT-TH huyện Hàm Yên: Nhịp cầu nối giữa Đảng với dân

Những năm qua, cùng với những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội, công tác tuyên truyền và hoạt động của cơ quan báo chí trên địa bàn huyện Hàm Yên cũng đã được quan tâm, có những bước phát triển về cả cơ sở vật chất và nội dung tuyên truyền, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, nâng cao dân trí và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển. Đài Truyền thanh – Truyền hình (TT-TH) huyện Hàm Yên đã thực sự là “Cầu nối giữa Đảng với nhân dân” và là người bạn thân thiết của mọi nhà.

Video không hợp lệ