Đảm bảo nước sinh hoạt vệ sinh ở xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên

Hỗ trợ nước sinh hoạt là nội dung số 4 của Dự án 1 nằm trong Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và Miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025, từ Chương trình này, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đã được cấp vật dụng chứa nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Video không hợp lệ

Chương trình khác