Đức Ninh nâng cao tiêu chí thu nhập

Từ chương trình xây dựng NTM đến NTM nâng cao..., tiêu chí thu nhập phải tăng theo giai đoạn. Đây được xem là hành trình khó khăn nhưng nhiều địa phương đã nỗ lực nâng cao tiêu chí. Ghi nhận của phóng viên tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên – một trong những địa phương đã về đích NTM vào năm 2016 và đang nỗ lực phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2023 tới đây.
Video không hợp lệ

Chương trình khác