Gắn kết từ phong trào ''ngày cuối tuần cùng dân''

Xuất phát từ mục đích gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân” ở huyện Hàm Yên đã được triển khai và bước đầu đạt được kết quả thiết thực, góp phần sớm thực hiện hoàn thành mục tiêu đưa Hàm Yên trở thành huyện Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2025.
Video không hợp lệ

Chương trình khác