Ghi nhận từ Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở ở Hàm Yên

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, hội viên CCB. Kết quả đạt được từ đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để hội CCB các huyện, thành phố triển khai thành công đại hội cấp huyện, hướng tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Chương trình khác