Hàm Yên: 10.000 phiếu góp ý của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện Kế hoạch số 08, ngày 14/3/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, huyện Hàm Yên đã gửi phiếu góp ý đến gần 10.000 hộ gia đình ở tất cả 18 xã, thị trấn trong huyện, nhằm triển khai sâu rộng việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Video không hợp lệ

Chương trình khác