Hàm Yên bảo tồn và phát huy làn điệu Then

Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được Unesco ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát huy di sản Then là việc làm hết sức cần thiết và đã được huyện Hàm Yên đặc biệt quan tâm.
Video không hợp lệ

Chương trình khác