Hàm Yên bước vào sản xuất vụ Xuân 2015.

Cùng với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong thời gian này, không khí sản xuất vụ xuân diễn ra rất khẩn trương trên khắp các cánh đồng ở 18 xã thị trấn của huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Chương trình khác