Hàm Yên chăm sóc Cam sành.

Để cam sành có chất lượng quả tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt sản lượng cao. Hiện nay huyện Hàm Yên đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường xuống cơ sở cùng với các hộ sản xuất hướng dẫn chăm sóc cam phát triển, phấn đấu niên vụ cam 2016 - 2017 đạt từ 40 đến 45 nghìn tấn quả.
Video không hợp lệ

Chương trình khác