Hàm Yên chăm sóc lúa vụ xuân.

Hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện Hàm Yên đang đồng loạt ra đồng chăm sóc lúa vụ xuân. Đây là một mùa vụ mà giai đoạn gieo cấy thời tiết diễn ra thuận lợi không bị ảnh hưởng các đợt rét kéo dài như những năm trước đây.
Video không hợp lệ