Hàm Yên chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm

Trước tình hình dịch cúm gia cầm A/H5N1 đang xuất hiện ở địa phương một số tỉnh trong nước và nguy cơ virut dịch cúm A/H7N9 xâm nhiễm từ nuớc ngoài vào Việt Nam từ các tỉnh biên giới phía bắc. Huyện Hàm Yên đã và đang tăng cường các hoạt động chủ động bảo vệ đàn gia cầm với quyết tâm không để dịch bệnh nguy hiểm này xuất hiện trên địa bàn.

Video không hợp lệ

Chương trình khác