Hàm Yên chủ động trong công tác phòng chống dịch sởi ở người

Trong thời gian vừa qua, dịch sởi đang có nguy cơ bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.Trước tình hinh đó, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian này, huyện Hàm Yên đang tích cực chỉ đạo các nghành chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh sởi tại các đơn vị trường học. Đồng thời chỉ đạo 18 xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và kịp thời.
Video không hợp lệ