Hàm Yên chú trọng phát triển cam theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là yêu cầu của thị trường. Huyện Hàm Yên xác định việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm cam sạch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, là một trong những nguyên tắc của người trồng cam. Đây cũng là hướng đi chung trong nỗ lực giữ vững thương hiện Cam sành Hàm Yên
Video không hợp lệ

Chương trình khác