Hàm Yên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những vấn đề được huyện Hàm Yên đặc biệt quan tâm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện đã và đang phát huy hiệu quả của việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
Video không hợp lệ