Hàm Yên đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở.

Video không hợp lệ