Hàm Yên đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19

Nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch Covid - 19 cho người dân, huyện Hàm Yên đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tích cực tuyên truyền tới người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cách phòng, chống hiệu quả.
Video không hợp lệ

Chương trình khác