Hàm Yên đẩy mạnh vùng sản xuất hàng hóa

Là một huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, có tới 90% dân số làm nông nghiệp nên vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn hiện đang được cấp ủy, chính quyền huyện Hàm Yên đặc biệt quan tâm.
Video không hợp lệ

Chương trình khác