Hàm Yên đổi mới phương pháp dạy học.

Để thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của người học. Năm học 2012 – 2013, ngành giáo dục huyện Hàm Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiếm tra đánh giá tới 100% đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Video không hợp lệ

Chương trình khác