Hàm Yên gắn xây dựng Nông thôn mới với bảo vệ môi trường

Cùng với xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hàm Yên đã được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, vừa giúp người dân nâng cao chất lượng môi trường sống, vừa đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Video không hợp lệ

Chương trình khác