Hàm Yên gieo cấy lúa vụ mùa năm 2016.

Để hoàn thành gieo cấy trên 3.600 ha lúa vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ. Hiện nay, bà con nông dân ở 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hàm Yên đang tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa mùa năm 2016.
Video không hợp lệ

Chương trình khác