Hàm Yên: Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” 2013

Ngày 17/5, UBND huyện Hàm Yên phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” năm 2013.
Video không hợp lệ