Hàm Yên khăc phục thiệt hại lũ quét.

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài tối ngày 6 -7 đã gây ra lũ quyét trên địa bàn xã Phù Lưu và Minh Dân của huyện Hàm Yên làm thiệt hại không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Ngay sau khi cơn lũ quét xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, khẩn trương có hướng giúp nhân dân khăc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Video không hợp lệ

Chương trình khác