Hàm Yên Khai mạc Hội chợ cam sành lần thứ nhất.

Tối ngày 17/1 huyện Hàm Yên đã tổ chức Khai mạc Hội chợ cam sành lần thứ nhất.
Video không hợp lệ

Chương trình khác