Hàm Yên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên vừa tiến hành xong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng chí Thiếu tướng Hứa Kiến Thiết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Video không hợp lệ

Chương trình khác