Hàm Yên nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tâm linh.

Từ đầu năm đến nay, huyện Hàm Yên đã thu hút trên 88.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh, trong đó có trên 40.000 lượt khách du lịch tâm linh tín ngưỡng. Để khai thác tốt loại hình du lịch này, huyện Hàm Yên đang tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm du lịch, góp phần cùng cả tỉnh khai thác tiềm năng để phát triển du lịch.
Video không hợp lệ

Chương trình khác