Hàm Yên nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV.

Với phương châm huấn huyện “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, trong thời gian này, các xã, thị trấn, đơn vị lực lượng vũ trang huyện Hàm Yên đang tích cực ra quân huấn luyện, chú trọng đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng.
Video không hợp lệ